null

Psykisk hälsa

Psykiskt välbefinnande är lika viktigt som fysisk hälsa. Vården ska alltid finnas där som ett stöd. Fler delar av samhället måste hjälpa till att upptäcka ohälsa hos både unga och gamla. För dig med kronisk psykisk sjukdom vill vi göra övergången från BUP till vuxenpsykiatrin mjukare.

Därför vill vi...

  • Att psykisk ohälsa ska upptäckas och hanteras tidigare.
  • Stärka de äldres psykiska hälsa.
  • Ha en mjuk övergång från BUP till vuxenpsykiatrin.

Ju tidigare ohälsa kan upptäckas desto enklare är det att vända ohälsa till välbefinnande. Psykisk ohälsa bland unga blir tyvärr allt vanligare. Vi har redan gjort mycket för att göra det enkelt att söka vård via ”en väg in” dit unga alltid kan vända sig, oavsett om man mår dåligt eller lider av psykisk sjukdom. Vi vill göra mer och involvera fler delar av samhället för att stärka den psykiska hälsan.

Det är inte bara unga som mår dåligt. Många äldre lider av ensamhet och depression. Pandemin har varit extra svår för många äldre som blivit isolerade. Vi vill därför satsa särskilt på äldres psykiska hälsa genom att arbeta för att upptäcka ensamhet och skapa en meningsfull tillvaro för äldre genom aktiviteter och samarbete med  pensionärsorganisationer.

All psykisk ohälsa är inte sjukdom. Många har svåra perioder i sina liv och tyvärr är det en del av livet att det är tufft ibland. Lättare psykisk ohälsa får inte bli sjukdomsklassat eller skamfyllt. Man kan ändå behöva hjälp av vården och någon att prata med. Lättare psykisk ohälsa måste tas på allvar så att den inte utvecklas till svårare depressioner. Här vill vi testa nya metoder såsom fysisk träning för att tidigt förbättra välmåendet.