null

Akut & specialiserad vård

Hallands specialistvård ska vara i världsklass. Vi vill fortsätta satsa på forskning för att ge dig bästa möjliga vård. När du skrivs ut från sjukhuset ska det ske smidigt och med fokus på att minska risken för återinläggning. Vi vill även möjliggöra för fler att kunna rädda liv vid hjärtstopp i väntan på ambulans.

Därför vill vi...

  • Skapa fler möjligheter till insatser i väntan på ambulans.
  • Förbättra vården genom forskning och artificiell intelligens.
  • Att utskrivningen från sjukhus ska vara smidig och minska risken för återinläggning.

All vård är inte planerad. När du behöver akut hjälp kan minuter vara skillnaden mellan liv och död. Vi vill göra mer i väntan på ambulansen. Genom att kunna larma specialutbildad hemtjänstpersonal som ändå är i närheten av olycksplatser kan liv räddas. Vi har redan påbörjar detta arbete men vill bredda det för att rädda fler liv i fall av bränder, trafikolyckor, drunkning och sjukvårdslarm.

När det gäller hjärtstopp är det särskilt viktigt att snabbt få en person på plats. För att fler ska registrera sig som SMS-livräddare och finnas tillgängliga för att hjälpa till om det sker hjärtstopp närheten vill vi erbjuda kostnadsfria kurser inom hjärt-lungräddning.

Halland toppar de flesta mätningar när det kommer till kvalité i specialistvården. Vi vill att du fortsatt ska få en vård i världsklass och vill därför satsa på att stärka forskning och teknikutveckling för att föra sjukvården framåt. Det handlar om informationsdriven vård där artificiell intelligens används för att hitta mönster och på så sätt tidigt upptäcka riskgrupper och förbättra behandlingar.

Har du blivit inlagd på ett sjukhus vill vi förbättra rutinerna för utskrivning och samarbetet med din kommun så att utskrivningen blir så smidig som möjligt. Vi vill särskilt fokusera på att förbereda dig och ditt hem för att minska risken för att du behöver läggas in på sjukhus igen.