null

Hälsa & välmående

Vi vill upptäcka ohälsa så tidigt som möjligt, helst redan i skolan. Genom hälsosamtal vill vi ge råd för en sund livsstil. Du som redan har drabbats av sjukdom ska i så hög utsträck­ning som möjligt ha kontroll över din egen vård från hemmet.

Därför vill vi...

  • Erbjuda hälsosamtal för alla 40-åringar.
  • Att du ska kunna kontrollera dina värden hemma.
  • Öka samarbetet mellan elevhälsan och regionen.

Vårt mål är att du ska klara av så mycket som möjligt av din hälsa själv, resten ska vården hjälpa till med. För att hälso- & sjukvård ska fungera som bäst måste du som patient vara en aktiv del i din egen vård och inte bara passivt ta emot sjukvård. Vi vill att du ska ha kontroll över och kunna påverka din egen vård så att du bara behöver besöka vårdcentraler och sjukhus när du verkligen måste.

Vi vill satsa på ny teknik som låter dig monitorera dina egna värden, de vanligaste är blodtryck och blodsocker, men det finns många värden som du kan mäta själv hemma, i vissa fall även justera doser själv utan att behöva boka tid och besöka sjukvården. Tekniken tillåter även att läkare larmas ifall dina värden skulle avvika. Det ger en ökad trygghet och delaktighet i vården. Samtal kring sunda levnadsvanor ska vara en del av vårdbesöket. Vi vill hjälpa dig att förbättra din livsstil och ändra negativa vanor till positiva. Hälsosamtal handlar om att diskutera din hälsa och få råd och stöd kring hur du kan förbättra din livsstil för att förebygga och undvika sjukdom.

Ju tidigare man kan upptäcka ohälsa, såväl fysisk som psykisk, desto bättre. Därför är skolornas elevhälsoteam en särskilt viktig pusselbit i detta arbete. Samarbetet med regionen ska stärkas för att sudda ut gränserna mellan skolans elevhälsa och hälso- & sjukvården.