null

Entreprenörskap

Vi vill stärka arbetslinjen genom färre regler och fler företag. Regelbördan och krånglet måste minska och det ska vara lättare att vara visionär genom testbäddar för att utveckla ny teknik. Vi vill göra det enklare att hitta kompetent personal genom snabbspår för att utbilda fler inom bristyrken.

Därför vill vi...

  • Minska antalet regler och blanketter.
  • Införa testmiljöer för att utveckla ny teknik.
  • Ha utbildningar med snabbspår för bristyrken.

Det ska vara lätt att starta och driva företag. Entreprenörskap skapar jobb och arbetslinjen måste alltid värnas. Vi vill hjälpa dig med en idé att förverkliga den. Både genom företagslotsar och rådgivning, ekonomiskt stöd och förmånliga företagslån för nya företag.

Du som företagare lägger i snitt 10 timmar per vecka på administration. Vi vill minska antalet blanketter och regler för att du som entreprenör ska få mer tid till att göra det du är bra på istället för att fylla i papper.

För dig som jobbar med någon form av innovation vill vi göra det enklare att testa dina idéer i verkligheten genom att regionen välkomnar ny teknik och inför fler testbäddar där du kan provköra och utveckla dina innovationer i verkliga miljöer.

Många företag har idag svårt att hitta kompetent personal. Vi får aldrig hamna i ett läge där tillväxten och utvecklingen bromsas på grund av att rätt kompetenser inte finns att tillgå. Vi vill därför satsa på att anpassa våra folkhögskolor för att snabbt kunna starta tillfälliga utbildningar som leder till jobb inom bristyrken och möta den efterfrågan som finns på arbetsmarknaden.