null

En grön höger

Miljöpolitik ska utgå från innovation och förnyelse, inte förbud. Vi ser att många företag vill elektrifiera sin produktion, men elen räcker inte till. Vi måste därför värna Ringhals och ny kärnkraftsteknik som idag är den enda lösningen som kan leverera tillräckligt med koldioxidfri el för att möjliggöra omställningen.

Därför vill vi...

  • Värna om den koldioxidfria kärnkraften.
  • Stötta företag i klimatomställningen.
  • Minska matsvinnet på sjukhusen.

Människan är den moderata miljöpolitikens utgångspunkt. Det är ditt aktiva val som förändrar beteenden, inte höjda skatter och förbud. Vi har idag företag som vill ställa om till miljövänlig produktion, men elen räcker inte till. Vi får aldrig acceptera att företag inte kan etablera sig i Halland på grund av elbristen. Kärnkraften och Ringhals behövs för att koldioxidfritt kunna producera den el vi behöver för den gröna omställningen. Kärnkraften behöver utvecklas – inte avvecklas.

Elförsörjningen måste säkras genom ny teknik. Möjlighet att lagra el och en lokal, decentraliserad energiproduktion är viktigt för att minska elsystemets sårbarhet.

En bra klimatpolitik utgår från att ta tillvara på den förändringskraft som finns i en fri konkurrens. Vi vill därför stötta företag i den gröna omställningen och stimulera smart innovation. Vi har skrivit under Elektrifieringslöftet som innebär att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp senast 2045. Vi vill fortsätta bygga ut laddstationer och satsa på alternativa energislag såsom vätgas och hållbara biobränslen.

Samtidigt måste alla bidra med det dom kan. Vi arbetar för att byta ut den miljöfarliga lustgasen på våra sjukhus och vi vill arbeta mer aktivt med den skog Region Halland äger som kompensation för våra utsläpp. Vi vill minska matsvinnet på våra sjukhus genom att arbeta mer med maten som serveras för att leverera en attraktiv matsedel där maten uppskattas.