null

Äldre & skör

Vi vill öka tryggheten och stabiliteten i vården för äldre, kroniker och multisjuka. Mer vård ska utföras i ditt egna trygga hem. När något händer ska du ha tillgång till vården utan knappval och du ska kunna namnet på din läkare. Vi vill att du ska känna en trygghet och delaktighet.

Därför vill vi...

  • Att mer vård ska utföras hemma hos patienten.
  • Ha fler äldremottagningar på våra vårdcentraler.
  • Att vården ska vara sammanhållen oavsett utförare.

Vi tror att trygghet och stabilitet är det viktigaste för dig som äldre. Vi har redan nämnt att vi vill erbjuda ett direktnummer till vården utan knappval och att vi vill arbeta för att öka kontinuiteten genom att erbjuda en fast vårdkontakt. Du ska även kunna mäta och följa upp dina värden hemma och minska antalet resor för enklare provtagningar och uppföljning.

Vi vill att du så länge som möjligt ska kunna känna tryggheten från ditt eget hem och tror att mer vård kan utföras därifrån. Vi vill därför utveckla den avancerade sjukvården i hemmet, men även ge extra ersättning till vårdcentraler som utför hembesök. Vi tror helt enkelt att din trygga hemmiljö främjar din hälsa och ditt tillfrisknande bättre än sjukhusmiljön.

Det är viktigt att komma ihåg att äldre inte är en homogen grupp, varje patient har sina egna behov. Däremot behöver många äldre liknande kompetenser, och vi vill därför arbeta för att fler vårdcentraler ska erbjuda äldremottagningar.

Många som är kroniker och multisjuka vårdas både i sin kommun, på vårdcentralen och i specialistvården. Vi vill utveckla samarbetet mellan de olika vårdnivåerna genom att förtydliga och förbättra de avtal och rutiner som finns samtidigt som vi vill skärpa uppföljningen så att inget vårdbehov faller mellan stolarna. Du ska aldrig märka av några gränser och vården ska aldrig kunna skylla på en annan instans om någonting brister.