null

Nära vård

Sjukvården är mer än bara sjukhus. Vårdcentralerna ska vara tillgängliga och hjälpa dig med all vård utom den allra mest avancerade. Att själv kunna välja den vårdgivare du tror passar dig bäst är en rättighet, men du ska också kunna välja hur och när du vill ha din vård. Mer inflytande och mindre krångel!

Därför vill vi...

  • Att du som behöver ska ha en fast läkare.
  • Utföra mer vård utanför sjukhusen.
  • Att det ska vara en självklar rättighet att välja vårdgivare.

Nära vård handlar inte bara om att du ska ha nära till en vårdcentral. Det handlar om att flytta vården så nära patienten som möjligt. Vi har påbörjat arbetet med en digital vårdcentral men vill utveckla detta ytterligare. Det innebär att du som bor långt från en vårdcentral eller har svårt att förflytta dig kan göra en stor del av dina vårdbesök hemifrån via videosamtal och chatt – det kallar vi nära!

Vi vill använda ny teknik för att förenkla din upplevelse av vården och framhäva den mänskliga kompetensen. Undrar din läkare hur det går med dina nya mediciner kan hon skriva och fråga i chatten istället för att du ska behöva boka ett uppföljningsbesök.

Det ska alltid finnas någon som är ansvarig för varje patient och du som besöker vården lite oftare ska kunna namnet på din läkare. En fast vårdkontakt skapar en trygghet för dig och en effektivitet för personalen som redan känner till din sjukdomshistorik.

Behandlingar som tidigare bara utfördes på sjukhus kan idag utföras på vårdcentraler, eller till och med i ditt eget hem. Vi vill snabba på och värna denna förflyttning så att du som patient bara i absoluta nödfall ska behöva åka till sjukhuset för att få din vård.