null

Att jobba i vården

Du som anställd ska få en trygg introduktion och ett varmt välkomnande till Region Halland. Vi satsar på arbetsmiljön ur många aspekter såsom hälsosamma arbetstider med utrymme för återhämtning. Vi vill stödja dig i ditt arbete och du ska alltid känna tryggheten av ett närvarande ledarskap att stödja sig mot.

Därför vill vi...

  • Att våra arbetstider ska ge utrymme för återhämtning.
  • Ha moderna vårdlokaler och av hög kvalité.
  • Att det alltid ska finnas ett tillgängligt ledarskap.

Vårdpersonal som mår bra ger bra vård. Det är viktigt att vi tar hand om dig som anställd inom Region Halland redan från din första arbetsdag. Vi har därför avsatt pengar för att du ska kunna vara ny på jobbet, gå bredvid någon med mer erfarenhet och få en trygg introduktion.

Schemaläggningen är en viktig del av arbetsmiljön, vi vill fortsätta att arbeta för arbetstidsmodeller som ger dig möjlighet till återhämtning. Du ska ha ett vettigt schema helt enkelt.

Sveriges bästa vård bedrivs idag i omoderna lokaler, det vill vi ändra på. Du ska utföra ditt arbete i professionella lokaler utan att riskera varken din arbetsmiljö eller patienternas vårdkvalité.

Sjukvård är en verksamhet som pågår dygnet runt, alla dagar om året. Det är av största vikt att det finns ett fungerande ledarskap för dig som jobbar vårdnära. Du ska alltid ha en trygghet och en chef att kunna vända dig till. Det ska finnas ett närvarande ledarskap oavsett tid på dygnet.

Vi vill fortsätta att göra satsningar på arbetsmiljön, bland annat genom att täcka kostnaderna
för externa nätläkare så att det inte drabbar den enskilda vårdcentralens.