null

Mikaela har ordet

Befolkningen i Halland blir äldre och många har flera sjukdomar, vilket skapar ett ökat behov av vård. Samtidigt blir det färre i arbetande ålder som kan vårda dessa. För att överbrygga gapet mellan ökat vårdbehov och minskande personalresurser krävs nytänkande och kreativitet – det vi kallar innovation.

Effektiv vård handlar inte om att den personal vi har ska springa snabbare, utan om att bygga bort kringuppgifter och renodla vårdyrket. Det gör inte bara vården bättre för dig som patient utan det gör dessutom vårdyrket mer attraktivt. Personalen är vår största och viktigaste tillgång – att vårda dem är lika viktigt som att vårda patienter.

Vården börjar inte på vårdcentralen eller på sjukhuset. Den börjar hemma hos dig i din vardag. Vi vill satsa extra mycket på tidiga och förebyggande behandlingar för att undvika att du ska behöva söka vård. Det handlar inte om att spara resurser för vården, utan om din livskvalité.

Regionen är så mycket mer än hälso- & sjukvård. Vi arbetar med många spännande infrastrukturprojekt för att korta restider och knyta ihop Halland med andra storregioner såsom ”Greater Copenhagen”. Även kollektivtrafiken ska fortsätta utvecklas så att du enkelt ska kunna ta dig till jobbet oavsett om du bor på landsbygden eller längst kusten.

Vi har och kommer fortsätta fokusera på jämställdhetsfrågor. Halland finns här för dig, oavsett vem du är och vilken bakgrund du har, genom hela livet. Samma status och respekt ska gälla alla. Samma rättigheter, skyldigheter, möjligheter – Lika för alla.

Mikaela Waltersson

Regionstyrelsens Ordförande