null

Att resa

Vi ska fortsätta utveckla kollektivtrafiken med fokus på pendling så att fler får tillgång till kollektivtrafik till arbete och studier. Biljettsystemet ska vara enkelt och du ska kunna lita på att du kommer fram. Vi vill medverka till förbättringar av infrastrukturen för att minska restiderna.

Därför vill vi...

  • Att du ska kunna lita på kollektivtrafiken.
  • Ge pendlingsmöjligheter till jobbet var du än bor.
  • Hålla hög kvalité och säkerhet på Hallands vägar & järnvägar.

Halland växer, vilket ställer höga krav på vägar, järnvägar och kollektivtrafik runt om vårt län. Vi är drivande i många projekt för att öka kapaciteten för både väg och järnväg. Hallands vägar ska hålla hög kvalité och säkerhet, inte låga hastighetsgränser.

Du ska kunna lita på kollektivtrafiken. Du ska snabbt få information ifall något inte blir som det ska och du ska känna trygghet i att du får hjälp med hela resan. Om bussen inte kommer betalar vi för din taxiresa.

Vi ser till hela din resa, dörr till dörr. Vi vill se till att det finns pendlingsparkeringar för dig som inte bor nära en hållplats och vi vill köra flera turer på landsbygden till större knutpunkter för att underlätta pendlande. Det ska vara möjligt att resa kollektivt i hela Halland.

För pålitliga resor för näringslivet, privatpersoner och kollektivtrafiken krävs att gator, vägar och järnvägar är i gott skick och har tillräcklig kapacitet. Staten, regionen och kommunerna har olika delar av ansvaret för detta. Vi arbetar för att vägar och järnvägar både i Halland och till omgivande regioner motsvarar våra högt ställda förväntningar.